18 Aralık 2016 Pazar

DIS PLACE (MEKAN SIZ) / Huma Kabakcı


Oscar Murillo'nun büyük kişisel sergisi
Kolombiya doğumlu sanatçı Oscar Murillo’nın mekana özel ve yeni çalışmalarını da içeren "DIS PLACE"  başlıklı kişisel sergisi 10 Kasım Perşembe akşamı Yarat Çağdaş Sanat Merkezi’nde, Bakü’de açıldı. Açılışı ABD seçim sonuçlarının iki gün sonrası, Brexit ertesi ve dünya çapında artarak büyüyen göç ve mülteci krizinin var olduğu bir döneme rastgelen sergide, sanatçının hem kendi kültüründen hem de ortak kültürel mirastan faydalanarak işlediği toplum, sürgün, göç ve aidiyet sorunları, serginin en önemli unsurlarını oluşturmaktadır.  "DIS PLACE"  sergisinde Murillo çağdaş sanat bağlamında sergileme koşullarını, çalışmak/ oyun, üretim/ tüketim, orijinallik/ sıradan olmak gibi zıt olan konuları ele almaktadır. Murillo'nun eserleri,  halen yaşamakta olduğu Londra ve doğduğu ülke olan Kolombiya ile olan kültürlerarası ilişkisinden yola çıkarak, toplum ve göç kavramlarına bağlanmaktadır.

Edward Said Sürgün Üzerine Düşünceler başlıklı yazısında (, Grabta 13, sonbahar 1984:159-72) şöyle demiştir:  "Modern savaşları, emperyalizmi ve totaliter yöneticilerin yarı-teolojik emellerini barındıran çağımız, gerçekten de mültecilerin, yerinden edilen kişilerin ve kitlesel göçlerin çağı olmuştur.[1] Said'in sözlerinde bahsettiği sürgün anlamındaki modernite fikri ile ele alınan bu yerinden edilme,  Murillo'nun Yarat’taki son sergisinde kendini göstermektedir.  Merdivenlerden çıkan ziyaretçiler,  ızgara düzeninde yerleştirilmiş bakır kablolarla tavana asılı veya zemine dağınık biçimde döşenmiş, boya katmanlarıyla kaplı dikişli kumaşlardan (tuval bezi) oluşan yüzlerce siyah resmin bulunduğu çarpıcı ve sürükleyici bir oda ile karşılaşmaktadır. Dağınık haldeki tekstil ürünlerinin kaotik görüntüsü karşısında, ızgaranın doğrusallığı bir düzen duygusu vermektedir. Kaplamalı kumaşlar gölgeler yaratmakta, siyah resimler gölgenin kendisine dönüşmektedir. Aynı zamanda, bunlar unutulması güç ve büyüleyici bir özelliğe de sahiptir. Boyanın keskin ve ezici kokusu, yapımın halen devam etmekte olduğu hissini uyandırıp izleyiciyi başka bir yere götürerek yeni bir boyut ortaya çıkartmaktadır.  Tekstil, resim, heykel unsurları, duvar resmi ve ilk bakışta gizli duran bir videonun karışımından oluşan eserlerin bir araya getirilmesiyle yaratılan karışıklık ve ihtişam sonucunda izleyici görsel açıdan aşırı bir yüklenme ile karşı karşıya kalmaktadır.

 

1] Said E., Sürgün Üzerine Düşünceler, Grabta 13 (sonbahar 1984): 159-72.


Sergiyi son derece ilginç kılan şey, sanatçıyı sergiye götüren yolda karşılaştığı birey ve toplulukların sonucu olarak, sergiyi oluşturan unsurların kaynağının büyük bir kısmının  Azerbaycan’da bulunmasıdır. Murillo, önceki ziyaretlerinde, Azerbaycan'ın hemen doğusundaki Kafkas Dağları'nın bulunduğu tarihi bir kasaba olan Şeki'de ipek tekstil ürünleri üreten bir fabrikada vasıflı işçiler topluluğu ile zaman geçirmiş ve işbirliği yapmıştır. Murillo, bölgede halen uygulanan ve Şeki'nin ünlü Khan Sarayı'nda bulunan ortaçağ vitray tekniğine dayalı bir dizi büyük ölçekli eser yaratmak için yerel zanaatkârlarla işbirliği yapmıştır.  Bir zamanlar kullanılan cam malzeme yerine atık metalden yapılmış dikdörtgen biçimli büyük pencerelere yerleştirilen ölçekli vitrinler, orijinal estetik ile oynamakta ve oryantal tasarıma siyasi bir boyut katmaktadır.

Boyanın keskin kokusunu içimize çektikçe,  sergi boyunca maddeye ve şekle tercüme edilen stüdyo çalışmasının çeşitli yönleri bize açıkça görünür kılınmaktadır. Zemine gelişigüzel serilmiş tuval bezlerinin üzerine basıp basamayacağımızı düşünerek bizi içine çeken bu mekanda dolaşırken, nostalji hissiyle karşı karşıya kalmaktayız. Svetlana Boym, nostaljiyi şu şekilde tanımlamaktadır; "Bu sadece yerel bir özlemin bir ifadesi olmayıp,  ‘yerli' ve 'evrensel' olarak ayrım yapmayı mümkün kılan zaman ve mekâna dair yeni bir anlayışın bir sonucudur.“[2] Yerel ile evrensel arasındaki bu ilişki Murillo'nun “DIS PLACE” sergisinde açıkça görülmektedir. Murillo ile işbirliği yapan Meksikalı bir sanatçı tarafından çizilen duvar resmine doğru yürüdüğünüzde, sanatçının vakit geçirdiği fabrikada çalışan bir zanaatkârın çizimine tanıklık etmiş olursunuz. Bu, çekilmiş bir fotoğrafın üzerinden yapılmış doğrudan bir çizim olmayıp, üç farklı fotoğrafın bir fotoğrafa dönüşmesini içermektedir.  Zeminin sağ köşesinde, sürekli hareket halinde dönen bir fırıldağın videosunu gösteren küçük bir monitör saklı halde durmaktadır. Antik çağlardan beri var olan bu ahşap oyuncak, zemin üzerinde hızla dengeli bir şekilde dönmek üzere tasarlanmıştır. Bu fırıldağın döngüsel hareketini seyretmek, büyüleyici ve aynı zamanda ürkütücü bir etki bırakmaktadır. Oyuncağın yavaşlaması ancak dönmeye devam etmesi, yaşadığımız dünyayla ilgili bir metafor olarak karşımıza çıkmaktadır.

Suad Garayeva Maleki'nin küratörlüğünü yaptığı "DIS PLACE" başlıklı sergi, Oscar Murillo'nun Sheki ipek fabrikası ve kent halkı ile gerçekleştirdiği anlamlı işbirliğinin bize sunumu ve küresel bağlamda materyallik, üretim, toplum ve yerellik etrafında odaklanan kapsamlı bir söylem olarak kendini göstermektedir. Yarat Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki sergi 29 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecektir.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2] Boym, Svetlana. ". Nostalji ve Sorunları" Dış Etik (2001): n. Pag. Ağ. <Http://www.iasc-culture.org/eNews/2007_10/9.2CBoym.pdf>

Sanatçının Biyografisi:

1986'da Kolombiya'da doğan Oscar Murillo, Güzel Sanatlar Lisans diplomasını 2007'de Londra'daki Westminster Üniversitesi'nden almış, bunu Royal College of Art-Londra'dan 2012 yılında aldığı Güzel Sanatlar Yüksek Lisans diploması takip etmiştir. Resim, video ve diğer çalışmaları, sanatçının Londra ve şu an yaşayıp çalışmakta olduğu La Paila Kolombiya'daki kültürler arası bağlarından kaynaklanan bir topluluk fikrine bağlıdır. Murillo dünya çapında önde gelen kurumlarda geniş çapta sergiler açmıştır. 2015 yılında, Alexander Hamilton US Custom House, New York'ta (Performa 15'in bir parçası); Kolombiya Nacional de Arte de la Universidad Müzesi, Bogota; ve Centro Cultural Daoíz y Velarde, Madrid’de (ArcoColombia 2015'in bir parçası) kişisel sunumlar gerçekleştirmiştir. Bu yılın başlarında Murillo'nun çalışmaları Çin'deki 2. Hangzhou Fiber Art 2016 Trienali’nde ve 3. Aichi Trienali'ndeHomo Faber: Japonya'da bir Gökkuşağı Karavanı” ismiyle yer almıştır. Sanatçı hâlen Kore'deki 5. Anyang Halka Açık Sanat Projesine (APAP) iştirak etmektedir.


 
[

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder