30 Haziran 2018 Cumartesi

PİSAGOR'DAN BİLGELİĞİ ARAYANLARA 10 ALTIN ANAHTAR / Achilles Valentin

Pisagor'un, milattan önce 600 ile 590 yılları arasında doğduğu düşünülmektedir. Yaklaşık 100 yıl yaşadığı rivayet edilir. Genellikle sayıların babası olarak bilinir. Doğumu ile ilgili birçok ilgi çekici efsane anlatılır. Bunlardan bazıları Hz. İsa ile ilgili anlatılanlarla çarpıcı benzerlikler taşır.

Öğretilerine bakıldığında batı ve doğu felsefelerine tam olarak hâkim olduğu kolaylıkla anlaşılır. Kimi İslam düşünürlerinin Pisagor’dan ve onun öğretilerinden beslendiği bugün bilinen bir gerçek.

Pisagor, kendisine filozof diyen tarihteki ilk kişi. Dünya bu kelimeyi ona borçludur da diyebiliriz. Ondan önce bilge insanlara ‘veli’ ya da “bilen” gibi isimler veriliyordu. Pisagor, ‘bilgi sever’ ya da “bilgiyi arayan’ anlamına gelen filozof kelimesini kullanarak bir anlamda alçakgönüllülüğünü de ispat etmiş.

Bu kadar dolu ve öğreten birinin hayatını kısa alıntılarla anlatmak pek mümkün değil. Malum internetten okunanların sadece ve kısa olması gerekiyor. Öyleyse Pisagor’un altın anahtarlarına ‘kısaca’ bir bakalım.

1-HALKIN YOLUNDAN ÇEKİL VE FAZLA ÇİĞNENMEMİŞ YOLLARDAN YÜRÜ

Bilgeliğin kalabalıkların yürüdüğü yollarda bulunamayacağını özetleyen bu söz; bilgeliği arayanların onu yalnız araması gerektiğini söyler.

2- TANRILARIN ÖRNEĞİNİ TAKİP EDEREK HER ŞEYDEN ÖNCE DİLİNE HÂKİM OL

Söz, insanı yanlış temsil edebilir. Ne söyleyeceğine emin değilsen sessizliği seçmelisin.

3-RÜZGÂR ESİYOR, SESE TAP

Burada anlatılmak istenen Tanrı’nın “Ol” kelimesinin elementlerin sesinde işitildiğidir. Doğadaki her şeyin uyum, ritim ve belli bir düzenle Tanrı’nın özelliklerini tezahür ettirdiği hatırlatılıyor.

4-İNSANA YÜKÜNÜ KALDIRMADA YARDIM ET, AMA ONU YERE BIRAKMASINA YARDIM ETME

Gayret gösterene yardım edilmesi, ancak kişi kendi sorumluluklarından kaçındığında yardımın kesilmesi gerektiği öğütleniyor. Pisagorcu öğretiye göre tembelliğin teşvik edilmesi en büyük günahtır.

5-ELİNDE IŞIK OLMADAN PİSAGORCU KONULARDA KONUŞMA

Ruhani ve entelektüel bir aydınlanma olmadan gizli bilimler ve Tanrı’nın sırları konusunda yoruma kalkışılmamalı. Öğrendim sandığın şeyleri başkalarına anlatma hevesini körelt.

6-EVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA ASLA GERİ DÖNME, ÇÜNKÜ PERİLER SANA YOLDAŞLIK ETMEKTEDİR.

Hakikati aramaya başlayıp sırrın bir kısmını öğrendikten sonra eski cehalet ve kusur yaşantısına geri dönenler büyük acılar çekeceklerdir; çünkü İlahi dünya hakkında hiçbir şey bilmemek, öğrenmeyi yarıda bırakmaktan daha iyidir.

7-BİR HOROZ BESLE, AMA ONU ASLA KURBAN ETME.

Horoz, Pisagorcu öğretide hem insan bedenini hem de hayatı simgelemektedir. Burada anlatılmak istenen iki önemli ders var. Birincisi hayatın kutsal olduğu ve Tanrı’ya sunu olarak bile bir canlı yok edilmemesi gerektiğidir. İkincisi ise bedenin ilahiliğin en değerli ifade aracı olduğu için korunması ve ona özen gösterilmesi gerektiğidir.

8-KIRLANGIÇLARIN EVİNE YUVA YAPMASINA İZİN VERME

Hakikati arayanlar, geçici düşünceleri aklından uzaklaştırması ve düzeysiz insanları hayatına sokmaması konusunda uyarılmaktadır. Kişi etrafını her zaman ilham veren düşünürler ve çalışkan insanlarla donatmalıdır.

9-SAĞ ELİNİ HERKESE KOLAYCA VERME

Bu söz müride, kendine hâkim olması ve takdir edemeyeceklere hikmetini ve bilgeliğini (sağ elini) uzatmaması gerektiğini öğütler. Burada el, cehalet yüzünden düşenleri kaldıran Hakikati temsil ediyor. Fakat kalbi ve aklı ölü olanların çoğu hikmet istemediği için onlar kendilerine nezaketle uzatılacak eli keseceklerdir. Cahil yığınlarını ancak zaman tedavi edecektir.

10-YATAKTAN ÇIKTIKTAN SONRA PİJAMALARINI KATLA VE ÇARŞAFTAKİ UYKU İZLERİNİ SİL

Cehalet uykusundan uyananların daha önceki ruhani karanlıklarının izlerini silmeyi öğütlüyor. Çünkü yoldan geçen bilge ardında daha akılsız ve kör olanların put yapmak için kalıp olarak kullanacağı izler bırakmaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme